Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"

Od września 2017 roku realizowany jest w gminie Żyrzyn projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego".

Czas realizacji projektu - 4 lata.

Główny beneficjent: Gmina Żyrzyn, partnerzy: Gmina Końskowola i "CEE" Sp. z o.o.

Projektem objęto dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat.

Obecnie zajęcia odbywają się w świetlicy w Żyrzynie, której praca uzupełniana będzie zajęciami prowadzonymi w innych miejscowościach (Osiny i Skrudki) w postaci kół zainteresowań.

Zajęcia w Żyrzynie - od poniedziałku do piątku w godzinach: 1500-1900.

Zajęcia w Skrudkach i Osinach - 2 razy w tygodniu w godzinach: 1500-1700.

Dzieci mają codziennie zapewniony posiłek.