Gmina Żyrzyn
jako Partner Lokalnej Grupy Działania "Dolina Giełczwi"
zaprasza do udziału w projekcie
"INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"


Dokumenty rekrutacyjne "INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI":

 1. Załącznik 1 IP - Regulamin rekrutacji.
 2. Załącznik 2 IP - Formularz rekrutacyjny.
 3. Załącznik 2a IP - Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie informacji.
 4. Załącznik 2b IP - Oświadczenie o zamiarze odejściu z rolnictwa.
 5. Załącznik 2c IP - Oświadczenia.
 6. Załącznik 3 IP - Karta oceny formularza I etap.
 7. Załącznik 3a IP - Weryfikacja predyspozycji II etap.

Dokumenty dotyczące przyznawania środków na działalność gospodarczą:

 1. Załącznik 4 IP - Regulamin przyznawania środków na działalność gospodarczą.
 2. Załącznik 5 IP - Wzór biznesplanu.
 3. Załącznik 6 IP - Karta oceny biznesplanu.
 4. Załącznik 7 IP - Minimalny zakres wymagań dotyczących biznesplanu.
 5. Załącznik 8 IP - Wzór umowy o udzielenie wsparcia.