Historia - Statut - Budżet - Ewidencja zabytków
Strona główna
Witamy w gminie Żyrzyn
Ostatnio dodane
20.4.2017
Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Żyrzyn
20.4.2017
Galeria fotografii: I Gminno-Parafialny Konkurs Palm Wielkanocnych "Parafianka 2017"
18.4.2017
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola w Żyrzynie
14.4.2017
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w Gminie Żyrzyn
13.4.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
12.4.2017
Informacja o projekcie "Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych"
12.4.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone na sesji 30 marca 2017 r.
11.4.2017
Zamówienie na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żyrzyn w 2017 roku
7.4.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na budowę budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 194 w miejscowości Zagrody
4.4.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 112993L - ulicy Plebańskiej w miejscowości Żyrzyn na odcinku od km 0+003,50 do km 0+503,50
27.3.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 112993L - ulicy Plebańskiej w miejscowości Żyrzyn na odcinku od km 0+003,50 do km 0+503,50
17.3.2017
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
10.3.2017
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 112993L - ulicy Plebańskiej w miejscowości Żyrzyn na odcinku od km 0+003,50 do km 0+503,50
6.3.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Żyrzynie
28.2.2017
Prośba o przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia TOOSiK "Dziedzictwo Wesslów"
25.2.2017
Rekrutacja uczestników projektu "Pracuję u siebie"
10.2.2017
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
31.1.2017
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
24.1.2017
Ankietowe badania rolne
24.1.2017
Informacje dla hodowców drobiu w związku z zagrożeniem grypą ptaków
23.1.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Osinach
9.1.2017
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
27.9.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn
27.9.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn

Serdecznie witam w serwisie internetowym Gminy Żyrzyn i życzę pełnej satysfakcji z korzystania z jego zasobów.

Mam nadzieję, że zamieszczone tu publikacje przyczynią się do bliższego poznania naszej gminy oraz pracy lokalnego samorządu.

Zapraszam serdecznie

Wójt Gminy Żyrzyn
   

Wójt Gminy Żyrzyn - Andrzej Bujek

Wójt Gminy Żyrzyn
Andrzej Bujek

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Wzory deklaracji podatkowych na 2015 rok
Wzory deklaracji podatkowych
na 2016 i 2017 rok
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"
Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015